Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό κόμβο της ID plus!

SITE MAP

Περισσότερα...

Ιανουάριος, 2007

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η ψηφιακή οικονομία έχει αλλάξει τελείως το εμπόριο στις Διεθνείς Αγορές παρασείροντας και τις υπόλοιπες αγορές προς αυτήν.

Περισσότερα...

MEDIA STRATEGY

Αναλύει πληροφορίες, εντοπίζει δυνατότητες, τάσεις, καθώς και τους κύριους άξονες.

Βοηθά στην κατανομή κονδυλίων / αγορών.

Υπολογίζει την πιθανή ανταπόκριση κάθε προγράμματος.

Ανάλυση αγοράς, τάσεις, νοοτροπία.

Προσδιορίζει αποδοτικότητα και συνδυασμό μέσων.

Δίνει εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας.

Μετρά συνολική απόδοση.

         
     
         
Home    |    About Us    |    Internet    |    Services    |    Contact Us

Copyright © 2005 IDplus.gr. All rights reserved.